Bostadsanpassning

Om du är i behov av en bostadsanpassning är WEAB rätt företag att kontakta. Vi utför alla typer av bostadsanpassningar. Det kan tillexempel vara anpassning av trösklar, montering av stödhandtag, montering av ramper, montering av funktionskabin eller hela ombyggnader om det krävs.

När det kommer till bostadsanpassningar har vi sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med Helsingborgs Stad och vi utför även många installationer/ servicearbete till Svan Care. Tveka inte på att kontakta oss om du vill diskutera din bostadsanpassning eller vill ha en kostnadsfri offert.