GVK

Gör ett tryggt och säkert val – Välj ett GVK auktoriserat företag för din badrumsrenovering!

GVK (Golvbranchens Våtrumskontroll) utför auktorisation för företag som jobbar med våtrumsarbeten och ger ut brachregler och nya bestämelser för kvalitetssäkrad våtrumsinstallation. Auktorisation visar för dig som beställare att personalen och företaget har rätt kompetens och är specialutbildade inom våtrumsarbeten.

För att ett företag ska få auktorisation krävs:

  • Anmäla samtliga våtrumsarbeten till AB Svensk Våtrumskontroll
  • Acceptera slumpmässig stickprovskontroll av utförda arbeten
  • Arbetsledare ska ha genomngått GVK:s utbildning med godkänt prov
  • Företaget ska iaktta och följa de anvisningar och rekommendationer som GVK utfärdar

WEAB är ett GVK auktoriserat företag vilket innebär bästa garanti för ett professionellt utfört våtrumsarbete.

Som en trygghet för dig som beställare lämnar vi ett kvalitetsdokument från GVK efter att arbetet är utfört.

Vill du veta mer om GVK kan du gå in på gvk.se

Vill du ha en kostnadsfri offert på din badrumsrenovering? Klicka här för att komma till vårt formulär.