Utbildning

Vi genomför löpande utbildning av vår personal.

Vår personal innehar bland annat utbildning inom heta arbeten, mobila arbetsplatsformar, ställningsbyggnad 2-9 meter, golvteknik, keramikteknik samt behörighet för våtrumsinstallationer.