Verksamhetspolicy

Vår policy är att med god ekonomi för såväl kunder som för företaget leverera tjänster och produkter med kvalitet som tillgodoser kundernas önskemål och krav.

WEAB strävar efter bästa kvalitet i alla delar av vår verksamhet, vi arbetar för;

  • Att vara lyhörda för våra kunders önskemål
  • Att erbjuda rätt kvalitet efter önskemål om standard så att kostnaden blir optimal för kunden
  • Att skapa ett nära samarbete med beställare och underentreprenörer för att trygga entreprenadens kvalitet
  • Att följa med i utvecklingen av tekniker och material för att alltid upprätthålla yrkesskicklig personal
  • Att hela tiden utveckla företagets kvalitetssystem och driva det som en integrerad del av verksamheten för att kunna uppfylla våra kunders förväntningar